За нас

История

Фондация „Св. Николай Чудотворец“  е създадена на 19 септември 1997 година от група съмишленици.

Още с първия си проект, финансиран от Фондацията на белгийската графиня Д’ Ултрамон-  Д’ Урсел, печели 25 000 $.

В следващите години разпределя два тира  и 1 камион помощи от Франция и Белгия, които разпределя с помощта на тогавашната Агенция за помощите и Община Добрич.

През 1999г. чрез лобиране и застъпничество от страна на Фондацията е създадена първата група за деца с увреждания в Детска ясла №4 „Щастливо детство“.

Не без помощта на застъпнически дейности,  през 2002 година започва работа Ресурсен център за деца с увреждания, който след година през 2003г, се преобразува в  първия Дневен център за деца с увреждания.

През 2002- 2004г. Фондацията финансира:

  • закупуването на играчки, постелки, компютърни конфигурации за Детска ясла №4;
  • оборудването на кухненски бокс за Ресурсния център;
  • оборудването на фитнес зала в Дневния център.

От създаването си  до сега Фондацията е работила над повече от 30 проекта, с които е финансирала застъпнически дейности, обучения за специалисти  в социалната сфера, родители на деца с увреждания, самозастъпнически групи.

От 2004г. Фондацията става член на БАЛИЗ- Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, национално представена организация, като Мария Методиева е член на Управителния и съвет 11 години.

Фондацията разработва първия в България пилотен модел за заместваща грижа, като представя резултатите в Агенцията за социално подпомагане.

Фондацията създава самозастъпническа група, която е ярка част от Националната платформа на самозастъпниците в България.

Фондацията сваля първите запрещения в България, което е прецедент в съдебната система на България и в цяла Източна Европа. Заради тези успехи, в края на 2006г.Централата на ООН в Женева реши да ознаменува Международния ден за правата на хората с увреждания 3-ти декември,  именно с представители на Фондацията- Милена Стоянова-първото момиче със свалено запрещение и Мария Методиева- председател на Фондацията.

Мисия
Фондацията е родителска организация, която работи за достойния и независим живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.
Визия

Фондацията е родителска организации, която успешно защитава правата на лицата с интелектуални затруднения и способства за създаване на условия за достоен и независим живот в общността.

 

Цели
  • Защита на правата на лицата с интелектуални затруднения.
  • Отстояване на правото за достоен и независим живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.
  • Подобряване на условията за включване и пълноценно участие във всички области на социалния живот на лицата с интелектуални затруднения.
  • Изграждане и развитие на социалните услуги в общността за лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.
  • Подкрепа за пълноценно участие на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства при изготвянето, наблюдението и контрола върху провежданите национални, регионални и местни политики с отношение към хората с увреждания.
  • Повишаване информираността на лицата с интелектуални затруднения за техните права и способността им сами да отстояват правата си.
  • Формиране на позитивни обществени нагласи.

 

 Ценности

Основните ценности на Фондацията са сигурността, устойчивостта, интеграцията, личностната идентичност, отвореността към промяна, вниманието към другите, обичта към останалите, емпатията, приемането и толерантността към различията, отговорността .

Екип

Мария Методиева– Председател на Управителния съвет

Филолог, работила като учител 15 години и от 20 години в неправителствения сектор. Консултант в социалната сфера, с експертиза в областта на качеството на социалните услуги, деинституционализацията, застъпническите дейности.

Родител на две деца, едното от които с множествени увреждания.

 

Севда Кичукова- Димитрова- Член на Управителния съвет

Икономист, работила с сферата на туризма, като учител и в частния сектор.

Родител на две деца, едното, от които с интелектуални затруднения.

 

Тереза Карамузова– Член на Управителния съвет

Зооинженер, работила като такъв, както и като учител и застраховател.

Родител на две деца, едното,от които аутист.

 

 

Последни публикации

Инициатива за доброволчески труд

От днес стартираме нашата инициатива за набиране на доброволчески труд, средства и материали за ремонтиране и оборудване на първия дом за първите пет момичета със свалени запрещения в България. Общината ни предостави безвъзмездно общинско жилище, оценявйки факта, че свалените запрещения са прецедент в съдебната реформа, случил се именно в нашия град Добрич. Жилището е в … Нататък Инициатива за доброволчески труд

Още публикации